Vi trenger påminnelser

Vi trenger påminnelser

Det er nok ikke noen bøfjerdinger som har full oversikt over alt vi har av varer og tjenester i Bø. En undersøkelse gjort av Bø kommunes næringsavdeling for et par år siden avdekket rundt 300 selskap i bygda. I denne kommunen med litt over 2.600 innbyggere. Det er mange enkeltpersonforetak her og primærnæringen, fiskerne og bøndene, utgjør en vesentlig prosentandel. Men undersøkelsen avdekket likevel en stor bredde i tilbudet. Vi våger å påstå at ingen bøfjerdinger har full oversikt over denne bredden, dette tilbudet i sin helhet.

Bøfjerdinger som har flyttet fra Bø kommer gjerne tilbake en gang i blant, på besøk eller ferie. Det må forventes at de har mindre oversikt enn de fastboende. Altså mindre oversikt enn de som ikke har full oversikt. Det samme gjelder folk fra tilstøtende kommuner, folk som har hytte her, folk som kommer på konserter eller andre arrangementer, folk som kommer på besøk til venner og kjente. De har ikke den samme oversikten over tilbudet her som de fastboende.

For ikke å snakke om turistene. De har det blitt ganske mange av, først og fremst om sommeren, men likevel. De har tilnærmet ingen kjennskap til de forskjellige tilbudene her.

Varene, tilbudene og tjenestene rundt omkring i Bø løper ikke ut i veien og roper ”HER ER JEG, KOM OG KJØP MEG!”.

Butikkene og bedriftene som selger ting og tjenester må fortelle hva de har og hvor de er. De må si fra til de som trenger disse tingene og tjenestene. De må si fra til markedet. De må markedsføre seg.

Derfor har vi laget Bøguiden!

Med Bøguiden ønsker vi å samle all denne informasjonen på et sted, fordi markedet vil ha det slik. Markedet vil ikke bruke energi på å lete. Markedet vil ha det enkelt, og de trenger påminnelser, hele tiden. Påminnelser om varene, tilbudene og tjenestene som er tilgjengelig.

Derfor er Bøguiden der markedet er, på internett, på sosiale medier, på informasjonsskjermer.