Trygt og godt med Bø Taxi

Trygt og godt med Bø Taxi

Service, komfort og sikkerhet er sentrale elementer i tilbudet til Bø Taxi. Til neste år fyller selskapet 20 år.

Du gjør et trygt og godt valg med Bø Taxi. Uansett hvor du skal, uansett ærende, så tilbyr Bø Taxi deg et godt transporttilbud.

Bø Taxi ble etablert i 1998 og holder til på Straume. Geir-Viggo Pedersen (46) har vært daglig leder fra første dag. Medeiere i selskapet er nå Frode Pettersen og Torstein Willassen. Foruten Geir-Viggo består staben av Stian Rabben Pedersen, Bent Roald Ellingsen, Ivar Bergersen, Frode Pettersen, Geir Arne Eilertsen, Ken Danielsen og samboeren Siv Nilsen. I tillegg får de noe hjelp til avløsning.

Bilparken består av fire vanlige drosjer, en åtte-seters maxitaxi og to 16-seters maxitaxier. Alle maxitaxiene er rullestoltilpasset. Bø Taxi tilbyr transport til bedrifter, det offentlige, lag og foreninger, turister og privatpersoner. Selskapet tilbyr også tjenester til handikappede.

Den desidert største kunden, selve grunnlaget for selskapets eksistens, er Helse Nord.

– Uten kjøringen for Helse Nord ville jeg ikke holdt på med dette. Da ville ikke kjøregrunnlaget vært til stede, sier Geir Viggo.

– Videre har vi et kjempegodt samarbeide med Boreal, et ledende nasjonalt konsern innen kollektivtransport. Når vi har behov for stor buss, så benytter vi dem. Når de har behov for mindre busser, så benytter de oss. Boreal har kontrakt med fylkeskommunen på skolekjøring og benytter våre tjenester i Bø til dette. Vi har et nært samarbeide som fungerer veldig godt.

– Om kunden er 1 eller de er 50, så er det bare å ringe oss, vi løser oppdraget.

Turismen representerer en vesentlig del av kundegruppen, spesielt om sommeren.

Bø Taxi

Alle maxitaxiene er rullestoltilpasset.

– Vi har et utmerket samarbeide med reiselivsbedriftene i Bø og utenlandske turoperatører i forbindelse kjøring av turister, først og fremst charterturisme. Det er veldig greit med disse oppdragene på sommerstid som supplement til skolekjøringen som jo faller bort om sommeren på grunn av skoleferien.

– Den ordinære småkjøringen for folk med mindre ærender er nå egentlig minimal. Det er nesten helt slutt på kjøringen til utkantene i Bø. Det kan gå uker mellom bestillinger fra disse stedene. Før hadde vi daglige oppdrag til for eksempel Guvåg.

Geir Viggos far, Walter Pedersen var drosjeeier og hadde drosjeløyve i mange år.

– Vi skal nok ikke se bort fra at dette hadde en viss innflytelse på meg, men det var aldri noe press.

– Jeg trives veldig godt i drosjenæringen. Ingen dager er like. Den ene dagen kjører du kanskje eldre personer, det kan være at de er gamle og skrøpelige og trenger to hender å holde i. Neste gang kan det være skoleungdommer. Kanskje er det en som trenger noen å snakke med. Eller så er det noen som overhodet ikke har behov for å snakke, men som bare vil bli kjørt fra A til B, stille og rolig. Så har du de som kanskje har litt promille. Jeg har jo egentlig en ganske lang lunte, men jeg merker meg at den er betydelig kortere på fredagskveldene og lørdagskveldene, de senere årene. Behovene er vidt forskjellige og dagene blir således aldri like, sier Geir Viggo og ler godt.

Bø Taxi

– Det har blitt noen år bak rattet og jeg ser i utgangspunktet ikke for meg at jeg kommer til å drive med noe annet. Jeg trives veldig godt med dette, men alt er jo i grunnen avhengig av Helse Nord. Helseforetaket er på mange måter selve nøkkelen for Distrikts-Norge. Vi så jo hva som skjedde i Salten, da mange drosjeeiere der mistet anbudet hos Helse Nord. Det førte til nedleggelser. Folk var fortvilte. Det var ikke drosjer å oppdrive når behovet meldte seg. Ingen til å kjøre dem.

– Nå er det ny runde med anbud, for 3 år. Vi har vært i forhandlinger, anbudet er levert. Jeg ser egentlig lyst på det og kontraktene blir vel skrevet under i løpet av kort tid.

Bø Taxi vil med andre ord, etter alle solmerker, bestå.

Og selskapet har behov for flere sjåfører.

– Så er du interessert, er det bare å ta kontakt, sier Geir Viggo.

 

Gå til kontaktopplysninger for Bø Taxi