Ny turistinfo kommer

Bø kommune har bestemt at den nye turistinformasjonen i kommunen i alle hovedsak vil være her på Boguiden.no. Kartblokkene som har vært plassert rundt omkring i kommunen vil fortsette som før. Informasjonen som ligger på http://boguiden.no/turistinfo/ er per i dag noe udatert og manglende, denne vil i tiden fremover bli betydelig oppgradert. Det at turistinformasjonen blir digitalisert […]

Bø som reiselivsdestinasjon

Bø kommune og Bø Næringsforening arrangerte 14. februar «Bø som reiselivsdestinasjon» med inspirerende foredrag og workshop.  Siv-Hilde Lillehaug, som er en av initiativtakerne til storsuksessen «Førjulseventyret i Henningsvær», fortalte hvordan eventyret startet og har utviklet seg over årenes løp. Rundt 40 personer møtte opp på Straume Samfunnshus hvor det ble servert kaffe og noe lett […]