Usynlig selskap og gjestebud

Det ble tidlig klart for medlemmene i Bø kunst og kulturstrøm, at 150-årsjubileet fro Regines fødsel måtte markeres ekstra. Og hva kunne vel være bedre enn ei skreddersydd jubileumsforestilling i bursdagsgave til Regine Normann?