Bøkonfirmanter «På flukt»

I helga tok konfirmanter fra Bø turen til Andenes og Bleik for å delta i aksjon «På flukt». Målet var gjennom opplevelser, rollespill og møte med mennesker å få en opplevelse av hva det innebærer å være flyktning. Det handler om innlevelse, forståelse og menneskeverd. – Jeg har i flere år tenkt på et slikt […]

Ny turistinfo kommer

Bø kommune har bestemt at den nye turistinformasjonen i kommunen i alle hovedsak vil være her på Boguiden.no. Kartblokkene som har vært plassert rundt omkring i kommunen vil fortsette som før. Informasjonen som ligger på http://boguiden.no/turistinfo/ er per i dag noe udatert og manglende, denne vil i tiden fremover bli betydelig oppgradert. Det at turistinformasjonen blir digitalisert […]