Kystkafè med arkeologbesøk

Førstkommende onsdag kommer arkeolog Birgit Lund til Bø museum for å fortelle om Alvekoneduken og prosjektet Løse tråderDen tekstile islandske nasjonalskatten «Alvekoneduken fra Bustarfell» og sagnet om denne er temaet i prosjektet LØSE TRÅDER som arkeolog Birgit Lund, Andøy og kunsthåndverker Ingrid Larssen, Hadsel har interessert seg for det siste året. De har hatt fokus på håndverket, fortellertradisjonen og det historiske. Fortid møter framtid når kulturhistorien og det kunstneriske uttrykk flettes sammen. Kan en islandsk nasjonalskatt fra 1600-tallet være produsert i Norge?
Alvekoneduken var opprinnelig et bordteppe og ble senere gjort om til et antependium (alterklede). I Norge finnes det to slike duker fra samme tidsperiode. De er brukt som antependium på Giske og Kvernes på Møre. De har mange fellestrekk med Alvekoneduken. Kan det være noen sammenheng mellom dem?
Birgit Lund har arbeidet med å finne svar på noen av spørsmålene. Her er mange løse tråder å nøste i. Disse leder til nye spørsmål, funderinger og antagelser. Alvekoneduken gir oss svar på noe. Men duken rommer så mange hemmeligheter. Nettopp det gjør den ekstra spesiell. Her er flere spørsmål enn svar. Ikke alt kan etterprøves, men noe synes å være mer sannsynlig når det settes inn i en historisk sammenheng.
Dette arbeidet er gjort i nært samarbeid med Ingrid Larssen, som også har latt seg inspirere av sagnet «Alvekoneduken fra Bustarfell» i sine broderte kunstverk.
Prosjektet er presentert første gang på Island.
Takket være det gode samarbeidet mellom Øst-Island og Kultursamarbeidet i Vesterålen, har prosjektet LØSE TRÅDER blitt gjort mulig. LØSE TRÅDER er støttet av Kultursamarbeidet i Vesterålen, Nordland fylkeskommune, Norsk – islandsk kultursamarbeid, Norske Kunsthåndverkers reisestøtte, UD/Norwegian Crafts reisestøtte og Vopnafjord kommune.
.