Bø kommune har ledig fast stilling som kulturkonsulent i 50%. Dette er en spennende stilling med varierte oppgaver, der god kontakt med kommunens frivillige kulturlivet står sentralt. Vår visjon er «det gode liv i Bø» – og et bredt kultur, idrett og fritidslivstilbud inngår som bærende virkemidler for å nå visjonen. Stillingen har også tillagt oppgaver knyttet til reiseliv og kommunikasjon, og i etaten er samarbeidet tett mellom kultur og næring. Er du glad i de gode kulturopplevelsene og ønsker å bidra til at Bø fortsetter å være en aktiv og spennende kulturkommune? Da er kanskje du den vi leter etter!

Kommunen er organisert i 5 etater; Kultur- og næring, Teknisk, Helse- og omsorg, Skole- og barnehage samt Nav-tjenester. I tillegg har vi stabs- og støttefunksjoner innen økonomi, personal og kundeservice/arkiv. Stillingen som kulturkonsulent inngår i Kultur- og næringsetaten med etatsleder som nærmeste overordnede.

Ansvarsområder:

 • Rådgiving, utvikling og tilrettelegging for kultur, idrett og fritid
 • Saksbehandling av kultursaker overfor politiske utvalg
 • Prosjekt- og utviklingsarbeid innenfor et bredt kulturfelt

Vi kan tilby:

 • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og god lagånd
 • En interessent og utfordrende jobb med variert arbeidsområde
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale og offentlig pensjonsordning i KLP
 • En kommune kjent for stort fellesskap, god dugnadsånd og et rikt kulturliv

Søknadsfrist 17. september 2018.

Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentlig selv om du ber om anonymitet, jf. Offentlighetslovens § 25.2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

For ytterligere opplysninger kontakt kultur- og næringssjef Kine Johnsen på tlf. 76 11 43 32 / 984 54 610.

Mer informasjon om Bø kommune i Vesterålen finner du på www.boe.kommune.no.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Ferdigheter

 • Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå
 • Kulturfaglig kompetanse, erfaring og nettverk
 • God realkompetanse kan erstatte kravet til formell kompetanse
 • God samfunnsforståelse og innsikt i offentlig forvaltning
 • Gode kommunikasjonsevner - norsk muntlig og skriftlig.
 • Samarbeidsorientert, målrettet og idérik.
Kontakt: Kine Johnsen 76 11 43 32