Bø kommune har ledig heltidsstilling som ingeniør. Stillingen inngår i et team på 4 ingeniører som forvalter kommunens tjenester innenfor teknisk sektor overfor innbyggere, næringsliv og det politiske nivå. Stillingen rapporterer til teknisk sjef.

Hovedoppgavene i stillingen er:

  • Saksbehandling etter plan og bygningsloven og generell saksutredning overfor politiske utvalg.
  • Administrere drift, vedlikehold og utføre saksbehandling vedrørende kommunale havner, veier og kirkegårdsdrift.
  • Ansvar for koordinering, saksbehandling og rapportering innenfor kommunal sektor.
  • Kommunen er i kontinuerlig utvikling og andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Vi tilbyr:

  • Et godt og hektisk arbeidsmiljø med god lagånd, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver.
  • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og fleksibel arbeidstidsordning.
  • Medlemsskap i offentlig pensjons- og forsikringsordning (KLP).
  • Som IA-bedrift vektlegger kommunen tilrettelegging av arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.
  • For nyutdannede vil deltakelse i regional trainéeordning bli vurdert.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teknisk sjef Rune Dahl på tlf. 76 11 43 05 eller på mobiltlf. 456 64 230. Mer informasjon om Bø kommune finner du på vår hjemmeside www.boe.kommune.no.

Er dette en interessant jobb for deg, søker du elektronisk på www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 19. oktober 2018.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om du ber om anonymitet, jf. Offentlighetslovens § 25.2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Ferdigheter

Ingeniørutdanning fra høyskole/universitet, bygg og anlegg.
Det er ønskelig med plankompetanse og praktisk erfaring fra kommunal forvaltning
Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som god arbeidskapasitet, strukturert og selvstendig med gode samarbeidsevner.
Søker må beherske norsk språk og ha gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
Det er ønskelig med relevante kurs innen brann, godkjent helseattest og fysisk test for røykdykkere.

Kontakt: Rune Dahl 456 64 230