Kutter ikke så hardt i tannlegetilbudet

Kutter ikke så hardt i tannlegetilbudet

En helhetlig tannhelsestrategi skal gi nordlendingene bedre tannhelse. Nå går fylkesråd Aase Refsnes inn for en større tannhelsegjennomgang.

Etter en prosess der konsulenter har belyst mulige omstruktureringer i tannhelsesektoren, ble det varslet en høring på strukturen. Men det administrative dokumentet på klinikkstruktur, har skapt stor uro i mange kommuner i Nordland. I ett utkast var det foreslått å legge ned halvparten av klinikkene, 19 i Nordland, blant annet i Bø. Denne uroen vil fylkesråd Aase Refsnes (SV) nå stoppe.

– Det er uaktuelt for oss å gjennomføre denne omfattende strukturendringen. Det vil skape unødvendig uro i Nordland å sende dette dokumentet ut på høring slik det er. Vi må være helt sikre på at en eventuell omlegging av tannhelsestrukturen vil gi bedre tannhelse som resultat. Men her må det antakelig flere virkemidler inn, sier Refsnes.

Stort faktagrunnlag

Fylkesråden mener det har vært gjort en god jobb med å se på antall tannklinikker i fylket. Og at dette vil bli en del av vurderingene i en større tannhelsestrategi.

– Men vi trenger mer helhetlig kunnskap om hvordan vi skal bedre tannhelsen i Nordland. Det er en av fordelene når man kommer inn som ny fylkesråd. Jeg kan tillate meg å gå løs på oppgavene med å se dem i en større sammenheng, påpeker Refsnes.

Alle skal med

Fylkesråden påpeker at det vil bli rikelig anledning til å spille inn synspunkter i strategiarbeidet hun nå skal i gang med.

– Målet er enkelt – en bedre tannhelse hos Nordlands befolkning. Jeg vil bruke tiden fremover i god dialog med kommunene, slik at utviklingen av tannhelsen i Nordland blir så godt forankret som mulig, avslutter fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes.