Kommunen deler ut studiestipend

Kommunen deler ut studiestipend

Helse- og omsorgsetaten i Bø deler ut stipend til personer hjemmehørende i Bø som tar relevant helse- og/eller sosialfaglig høgskole/universitetsutdanning.

– Noe er delt ut, men helse- og omsorgsetaten har fortsatt 12.500 kroner til disposisjon i år, sier helse- og omsorgssjef Jim Gundersen.

Det kan tildeles 7.500 kroner pr. år for desentraliserte studier inntil 4 år, og 10.000 kroner pr. år inntil 3 år for heltidsstudier. Maksimal tildeling fordrer bindingstid på 2 år i Bø kommune.

Søknad kan sendes Bø kommune, Rådhuset, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen, eventuelt per e-post til post@boe.kommune.no merket helse- og omsorgssjefen.

Vedlagt søknaden må det være bekreftelse på opptak/studieforløp.

Har du spørsmål, kan disse rettes til helse- og omsorgssjef Jim Gundersen, tlf 76 11 42 32 eller mobil 90 96 78 79.