Kom med forslag

Kom med forslag

På sitt første møte som ordfører ga Sture Pedersen uttrykk for viktigheten av å gi alle som fortjener det, gode tilbakemeldinger og anerkjennelse i forbindelse med sin ekstra innsats for fellesskapet. En velfortjent ”klapp på skuldra”.

Ordføreren ønsker tips fra publikum om folk i Bø som har gjort seg spesielt bemerket på en positiv måte, i arbeidsliv, i lag og foreninger eller rett og slett en skikkelig «outstanding» hverdags-heltinne eller helt. Disse vil få en spesiell oppmerksomhet i årets siste kommunestyremøte 7. desember.

Kongens fortjenstmedalje

Videre ber ordfører om forslag på bøfjerdinger som har gjort seg fortjent til å motta H.M. Kongens fortjenstmedalje.

Ta kontakt med ordfører så snart som mulig eller send e-post til post@boe.kommune.no med en kort begrunnelse for hvorfor du mener vi bør søke om at vedkommende skal få slik oppmerksomhet.