Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland har som oppgave å sikre Nordlands befolkning tannhelsetjenester i tråd med Lov om tannhelsetjenesten.
Tannhelsedistrikt Nord dekker nordre del av Nordland, og vi er til sammen ca 90 ansatte fordelt på 17 klinikker fra Steigen i sør til Andenes i nord.
Straume tannklinikk har 60 % tannlegestilling, 50 % tannpleierstilling og 80 % tannhelsesekretærstilling. Sortland tannklinikk har 4 tannlegestillinger, 1 tannpleierstilling og 6 tannhelsesekretærstillinger.  Pasientgrunnlaget gjenspeiler hele befolkningen og klinikkene arbeider derfor med alle pasientgrupper i et faglig utfordrende arbeidsmiljø.
Klinikken er organiser i et klinikkområde som omfatter fire klinikker med klinikksjef som nærmeste overordnede.
 
Stillingens ansvars- og fagområde: 
Det er ledig 60 % fast som tannlege på Straume tannklinikk i Bø kommune.
Det er også ledig 40 % vikar som tannlege på Sortland tannklinikk, med mulighet for forlengelse eller fast tilsetting. Vikariatet er i første omgang til 30.6.2019. Stillingene kan kombineres.
Arbeidstiden er 08.00-15.12.
Fordeling av arbeidsdager på hver klinikk avtales nærmere med klinikksjef.
Stillingen er ledig fra 15.8.18
Utdanning og erfaring:
 • Det kreves norsk autorisasjon
 • Relevant erfaring fra Skandinavia
Personlige egenskaper: 
 • Er nøyaktig og systematisk
 • Er engasjert og løsningsorientert
 • Er positiv og serviceinnstilt
 • Liker å jobbe med mennesker
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 
Sentrale dokumenter: 
Som ansatt hos oss får du:
 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet
 • Lønnsvilkår etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår
 • 36 timers arbeidsuke
Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting. Tilsetting skjer i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. Før tiltredelse må politiattest av nyere dato fremlegges. Seks måneder prøvetid.
Søk innen: 22. juni 2018
 • Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Ber om at CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju.
 • Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.

 

Vi ønsker deg velkommen som søker!