Bø kommune er en liten men spenstig og handlekraftig kommune, hvor helse- og omsorgstjenester, herunder institusjonstjenester, storkjøkkendrift og administrasjon er samlokalisert i et bygg.

 

Relevante oppgaver vil blant annet være:

 • Kartlegging og tilrettelegging i ADL
 • Hjelpemiddelformidling og boligtilrettelegging
 • Tverrfaglig samarbeid både rundt brukere og på systemnivå
 • Fokus på mestring, hverdagsrehabilitering, kompetanseheving og teknologi
 • Fagutvikling, plan og prosjektarbeid må påregnes.

Kvalifikasjonskrav for stillingen:

 • Offentlig godkjent ergoterapeut.
 • Søker må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.
 • Kreativitet, selvstendighet og gode samarbeidsevner.
 • Søker må ha sertifikat og kunne disponere egen bil i tjenesten.
 • Erfaring fra hverdagsrehabilitering, hjelpemiddelformidling og velferdsteknologi vektlegges.
 • Du må tåle høyt tempo og ha evne til å ta gode, faglige avgjørelser på en rask og effektiv måte.
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å «ta i et tak» når utstyr skal raskt på plass.
 • Evner og ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon med brukere, pårørende, kolleger og andre samarbeidspartnere.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt ved tilsetting.

Vi kan tilby:

 • En stilling med stor frihet og selvstendighet Konkurransedyktig lønn med medlemskap i offentlig pensjons- og forsikringsordning (KLP)
 • Gode og fleksible arbeidsforhold i et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø.

Er denne spennende ergoterapeutstillingen i en attraktiv utkantkommune rett jobb for deg, søker du elektronisk på denne siden.
Søknadsfrist: 25.05.2018.

Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentlig selv om du ber om anonymitet, jf. Offentlighetslovens § 25.2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til helse- og omsorgssjef Torodd Gustavsen, tlf. 76 11 42 32/415 41 188 eller pleie- og omsorgsleder Kurt Dahl, tlf. 76 11 42 99/911 88 438.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Kontakt: Helse- og omsorgssjef Torodd Gustavsen 76 11 42 32/415 41 188