Holder foredrag om kystspråk

Holder foredrag om kystspråk

fullsizeoutput_1542Er det likheter i språket til folk som bor langt fra hverandre, men ved det samme havet? Det var et av spørsmålene Ove Orvik stilte seg da han begynte å sammenligne kystspråk i tre regioner, nemlig Vesterålen, Romsdal og Øst- Island. Har fiskeriene påvirka ordgeografien? Dette forteller Orvik mer om på Bø museum førstkommende onsdag. Han vil også se på endringer i ordforrådet over tid.

Det har alltid vært kontakt mellom folk langs kysten og over havet. Vesterålinger  har som kjent utvandra til Island i landnåmstida. I nyere tid har folk på Øst-Island, på Nordvestlandet og i Vesterålen møttes ofte på fiskefeltene.

Orviks undersøkelse viser at språket i de tre regionene har mange felles ord, men også at det er forskjeller mellom generasjonene.

Orvik er oppvokst i en fiskerfamilie i Romsdal og har bodd i Vesterålen i over tjue år, der han er lektor med nordisk hovedfag på Sortland videregående skole.  Han har besøkt Øst- Island flere ganger, og også tidligere arbeidet med sammenlignende språkundersøkelser. Prosjektet Kystspråk er støtta av Vesterålen kulturutvalg.