Folkehelsetiltak for flyktninger

Folkehelsetiltak for flyktninger

Elevene ved Voksenopplæringa på tur i Hovden. (Foto: Linda Sommerseth)

 

Bø kommune har 20 000 kroner til disposisjon for frivillige lag og foreninger som setter i gang folkehelsetiltak rettet mot flyktninger.

Det er ingen søknadsfrist, men tiltakene må settes i gang i 2017.

– Bø kommune er en folkehelsekommune. Vi har en samarbeidsavtale om folkehelsearbeid med Nordland Fylkeskommune og får støtte til å ha ansatt folkehelsekoordinator og tiltaksmidler til ulike folkehelsetiltak.

– Nå har vi midler til disposisjon for frivillige lag og foreninger som setter i gang folkehelsetiltak rettet mot flyktninger. En enkel søknad med beskrivelse av tiltak og budsjett kan sendes til meg i kultur- og næringsavdelingen, sier Linda Sommerseth.

Søknaden kan sendes på mail til post@boe.kommune.no

Har du spørsmål, kan du ringe 76 11 42 00 og spørre etter Linda, eller du kan stikke innom kultur- og næringsavdelingen på rådhuset.