Fester grepet på Facebook

Fester grepet på Facebook

«Bøguiden», som er en oversikt over tjenester, tilbud og arrangementer i Bø, må betegnes som svært vellykket. Nettstedets Facebook-side har nå passert hele 4.000 likere.

 

«Bøguiden» fremstår som et suverent utstillingsvindu for næringslivet i Bø. Bedriftene i bygda er selve fundamentet i nettoversikten, en guide til det meste som rører seg i denne kommunen.

Ideen til «Bøguiden» ble fremsatt fra næringsavdelingen i Bø kommune i 2015. Bø Næringsforening tente på ideen, og arbeidet med utforming, innhold og markedsføring overfor bedriftene kunne iverksettes. Også denne delen av prosjektet ble en suksess.

Produktet ble så godt mottatt at 30 bedrifter innledningsvis tegnet seg for deltagelse og presentasjon, men det stoppet på ingen måte med det. Prosjektet grep om seg. Bøguiden fikk på plass egen seksjon for lag og foreninger og en oversikt over offentlige tjenester.

Bø Næringsforening er eier av nettstedet.

– Dette var en riktig satsing. Bøguiden er på mange måter et samlende uttrykk for næringsforeningens vedtekter og hensikt. Foreningen er en bransjemessig uavhengig interesseorganisasjon for fremming av næringsutvikling i Bø. Bøguiden er et uttrykk for at vi lykkes med dette, sier Svein R. Bruun som var leder i foreningen da arbeidet ble iverksatt.

Det lokale digitale byrået Nettrakett AS er hyret inn for å drifte, ta vare på og videreutvikle konseptet.

– Bøguiden er et fremtidsrettet utstillingsvindu for næringslivet i Bø, med flere muligheter for påbygging, sier nåværende styreleder Arne Osnes. All ære til bedriftene, Bø kommune og Nettrakett som gode samarbeidspartnere i etablering og utvikling.

I dag er 70 bedrifter, lag og foreninger samlet på Bøguiden. Besøkende finner også en oversikt over kommende arrangementer og ledige stillinger. Er du ny i Bø finner du mange nyttige tips her. Videre finner du en rekke gode grunner til å etablere bedrift i Bø.

Bø kommune har også signalisert at de vil samle sitt arbeide med turistinformasjon på Bøguiden.

– Bøguiden er et omfattende og tidkrevende prosjekt. Samtidig er det spennende. Det har aldri vært gjort noe lignende før i Bø. Slik sett er satsingen historisk. Ryggraden i prosjektet er bedriftene i Bø. Dette felleskapet skaper synergier, fremmer næringsutvikling, bygger opp omdømmet til bygda og viser at det i aller høyeste grad er liv laga i Bø, sier seniorrådgiver Rune Eriksen, ansvarlig for strategi og innhold i Nettrakett AS.

Bø kommune har litt over 2.600 innbyggere. Bøguidens Facebook-side har nå passert hele 4.000 likere og er således et uttrykk for at satsingen må betegnes som vellykket. Informasjonen på Bøguiden vekker interesse langt utover kommunegrensene, og det feires naturligvis som seg hør og bør med kake.