Får midler til kulturminneplan

Får midler til kulturminneplan

Nå får 31 nye kommuner tilskudd til å lage kulturminneplan. Dermed har 80 % av landets kommuner fått midler fra Riksantikvaren for å lage en plan over verneverdige kulturminner.

En kulturminneplan setter mål for kommunens arbeid med kulturminner, gir en oversikt over verneverdige kulturminner og kulturmiljø, og foreslår tiltak for hvordan denne kulturarven skal forvaltes og kan brukes.

– Kommunene har en viktig rolle som forvaltere av kulturminner og kulturmiljø. En kulturminneplan gir kunnskap om lokalhistorien, og gjør det lettere å prioritere de kulturminnene som kommunen vil ta vare på for fremtiden, sier riksantikvar Jørn Holme.

Det er kommunene selv som bestemmer hvilke kulturminner og kulturmiljøer som er verneverdige og som bør omfattes av planen.

Kommuner som ønsker å utarbeide kulturminneplaner, kan søke om 100 000 kroner fra Riksantikvaren via fylkeskommunene. I tillegg vil mange fylkeskommuner få positivt svar på sine søknader om ekstra midler for å bistå kommunene.

I 2018 får disse 31 kommunene 100.000 kroner fra Riksantikvaren til å lage kulturminneplan:

Halden, Våler, Råde, Nesodden, Oslo, Gjøvik, Jevnaker, Lunner, Vestre Toten, Østre Toten, Øyer, Nes i Buskerud, Hemsedal, Sande i Vestfold, Færder, Kviteseid, Audnedal, Åseral, Hægebostad, Klepp, Averøy, Sandøy, Ålesund, Rennebu, Midtre Gauldal, Træna, Ballangen, Bø i Nordland, Rødøy, Karlsøy, Måsøy.