Bli med på strandrydding

Bli med på strandrydding

Bø kommune deltar i strandryddeaksjonen, et krafttak mot marin forsøpling i Vesterålen. Bli med du også, og vinn 5000 kroner.

Bø kommune deler ut blanke sekker (1 rull – 10 sekker) og store hvite sekker (rommer 10 blanke sekker), samt strandryddeskjema. De blanke sekkene has i den hvite sekken, og strandryddeskjema legges i plastlommen på utsiden av sekken.

Sekker og strandryddeskjema kan hentes på Fellestjenesten i rådhuset, og hos YX på Straume.

De hvite sekkene settes ved riks- og fylkesvei for at bilen fra Reno-Vest kan hente dem.

Strandsøppel kan også leveres på Reno-Vest på Småskogan. I juni og juli  ha de åpent på torsdager kl. 11.00 – 20.00. For å få levert gratis, må utfylt skjema følge med.

Når en strand er ryddet kan du gi beskjed til Fellestjenesten på tlf. 76 11 43 19, 76 11 42 00 eller per e-post til post@boe.kommune.no.  Fellestjenesten må vite hvor sekkene er plassert, slik at de kan hentes.

Fellestjenesten oppfordrer alle til å ta bilder av ryddeaksjonen og sende inn til dem.

Det kan søkes om dekning av utgifter til frakt av frivillige til ryddeområder.

Reno-Vest deler ut to ryddepremier à kr. 5000,-

Strandryddeaksjonen pågår hele 2017.