Berit har funnet det gode liv i Bø

Berit har funnet det gode liv i Bø

Berit studerte til å bli veterinær i München, men ønsket seg tilbake til Norge etter endt studie. Da hun tok sjansen på seks måneder praksis i Hadsel kommune, tok det ikke lang tid før hun bestemte seg for å bli i Nord- Norge. 

“Jeg ble veldig godt mottatt under praksisen. Varmen og folket her gjorde at det opplevdes fint. En kombinasjon av dette og den flotte naturen, gjorde at jeg visste at dette kom til å bli bra,” smiler Berit.

November 1989 flyttet hun og samboer Arne til Bø. Her trives de så godt at de har bodd her i over 30 år. Berit jobber som veterinær og Arne selger ved og har drevet med tørrfisk til hunder.

Kontrollorgan

Veterinærstillingen har vært i endring flere ganger mens Berit har jobbet i Bø. Hun startet som distriktsveterinær og leder av næringsmiddeltilsynet, med hygiene- og rutinekontroll hos blant annet slaktere, frisører, kaféer, matbutikker og svømmebassenget i kommunen. Etter hvert ble hun overført til det nye Mattilsynet som seniorinspektør, med ansvar for bl.a. dyrevelferd i hele Vesterålen. Men Berit trivdes ikke med å være et kontrollorgan.

“Det føltes ikke rett. Jeg likte ikke å være et kontrollorgan. Jeg ville heller være et rådgivende organ og ha et godt samarbeidet med brukeren. Jeg likte ikke å gå med pekefingeren, og søkte derfor permisjon” forteller Berit.

I 2007 tok hun to års permisjon og hele familien flyttet til Tjøtta. Her deltok Berit i flere forskningsprosjekt innen beite og jordbruk.

På Tjøtta er det en forskningsstasjon for beiterelatert jordbruk. Der fikk Berit ansvar for forskning på dyrehelse og dyrevelferd. Blant annet jobbet hun med et stort internasjonalt prosjekt som omhandlet dyrevelferd i økologisk melkeproduksjon.

“Dette var et veldig stort og spennende prosjekt, som faktisk foregår enda. Jeg var også med på nasjonale prosjekt som omhandlet tap av rein og sau til rovdyr ute på beite og hvilke tiltak man kan gjøre for å unngå det”, forteller Berit.

HEG_7500

Små og store dyr

I 2009 flyttet familien tilbake til Bø kommune. Da hadde stillingen som veterinær endret seg igjen, denne gangen til 100% veterinær for små og store dyr. «Jeg fulgte hjertet mitt og ønsket å vende tilbake til små -og stordyrpraksisen på bygda, noe jeg aldri har angret på», sier Berit.

I dag har veterinær Berit to dager smådyrpraksis på kontoret i Bø, og tre dager stordyr over hele Vesterålen. Utover veterinærstillingen er hun en travel dame.  Hun er en veldig engasjert politiker i Bø, nestleder i Vesterålen turlag, og og synger i Bø Gospelkor. I tillegg er hun faglig engasjert i Nordland veterinærforening, og yrkesetisk råd.

“I 2009 ble jeg medlem i praksisgruppa for stordyrveterinærene i Vesterålen. To ganger i uken har vi morgenmøte på Kleiva. Det er en stor ressurs å være med i denne gruppen. Man får møtes og snakket fag. Og det føler jeg er viktig. Det gir også en større frihet å være med i en slik gruppe som veterinær. Det gjør at man faktisk har muligheten til å ta ferie. Når jeg for eksempel har dagene på kontoret som veterinær for smådyr, er det en av de andre stordyrveterinærene som hjelper til i Bø, og vice versa. Og slik rullerer vi”, forteller Berit.

Siden Berit flyttet til Bø i 1989 har det vært en stor nedgang innen jordbruk og beitedyr i Bø. i 1989 var det rundt 3500 sauer, i 2020 er det bare 1500 sauer igjen.
“Jeg tror folk ikke ønsker å binde seg til en slik livsstil som bonde. For det er akkurat det det er, en livsstil. Når jeg ser ungdom som overtar gårdsdrift blir jeg imponert”.

Økt dyrevelferd

Som veterinær i Bø blir Berit kjent med så å si alle dyrene. Hun ser at dyrevelferden for alle slags husdyr er økt siden hun startet som veterinær.

“Eierne er opptatt av at dyrene har det bra. Folk er flinke til å få dyr som katt sterilisert og chipet. Og det er større fokus på at dyrene skal spise det foret som er tilpasset dyrets helse.

Berit har noen gode tips til de som ønsker å skaffe seg et nytt familiemedlem: “Alle i familien må være enige om beslutningen av nytt dyr. Og hvis man skal ha hund må man vite at man har tid til å følge den opp. Og man må velge hunderase som passer din livsstil” avslutter Berit.

HEG_7490

 

Åpningstider:

Innringingstid for akuttbesøk, timebestilling og resepter:
Kl. 08.00-09.30 alle dager.

Produksjonsdyr og hest:
Mandag, onsdag og torsdag kl. 08.00 -16.00.

Smådyr:
Tirsdag og fredag kl. 08.00 -16.00, etter timebestilling.

Veterinærvakt utenom fast arbeidstid (kun akutt hjelp):
Tlf. 957 74 000