Fotografi av de ansatte ved Straume tannklinikk

Straume tannklinikk. (Foto: Øystein L. Ingvaldsen)

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og tilbyr gratis behandling til prioriterte grupper.

Tannhelsetjenesten omfatter 49 hovedtannklinikker og 16 bitannklinikker, fra Bindal i sør til Andøy i nord. I nesten hver eneste nordlandskommune er det en fylkeskommunal tannklinikk, og Tannhelsetjenesten er dermed den mest desentraliserte tjeneste i fylkeskommunen.

 

Målgruppe

Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til disse prioriterte gruppene:

  • Barn og ungdom fra 0-20 år
  • Psykisk utviklingshemmede
  • Eldre, uføre og langstidssyke i institusjon og hjemmesykepleie
  • Psykiatriske pasienter med regelmessig behandlingstilbud gjennom lokalt/kommunalt behandlingsapparat
  • Rusmisbrukere
  • Innsatte i fengsel

I tillegg benytter mange voksne seg av Den offentlige tannhelsetjenesten.

 

Pris for tjenesten

Informasjon om priser finner du her.

 

Hvor finner du oss

Du finner oss på nedsiden av Fellesbygget, med innkjøring ved siden av Coop Prix.

Besøksadresse: Veaveien 9, 8475 Straumsjøen
Postadresse: Postboks 103, 8465 Straumsjøen

Straume tannklinikk har delt lokalitet med privat tannlege.

Adresse

Vår adresse:

Veaveien 9

Telefon:
Kontakt