Nav ble etablert 1. juli 2006. Kommunene og staten samarbeider om å finne gode løsninger for brukere gjennom 456 NAV-kontorer, i kommuner og bydeler. Kommunen og NAV har avtalt hvilke kommunale tjenester kontoret skal tilby.

Organisasjonen

NAV har omlag 19.000 medarbeidere. Av disse er omlag 14.000 ansatt i staten, Arbeids- og velferdsetaten, og omlag 5.000 ansatt i kommunene.

Hovedmålene til NAV er

  • flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
  • en velfungerende arbeidsmarknad
  • rett tjeneste og stønad til rett tid
  • god service tilpasset brukeren sine forutsetninger og behov
  • en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

NAV Bø holder til i Bøheimen bo- og behandlingssenter på Forøya. Kontoret løser både kommunale og statlige oppgaver. De kommunale oppgavene er økonomisk rådgiving, behandling av søknader etter lov om sosiale tjenester, parkeringskort, støttekontakt, TT-kort og bostøtte.

Videre har kontoret ansvar for forvaltningskonto. NAV Bø behandler også søknader om startlån og tilskudd etter midler som er tildelt fra Husbanken. Oversikt over statlige oppgaver finner du på nav.no.

Kontoret har et kontinuerlig behov for støttekontakter. For de som kan tenke seg et slikt oppdrag, ta kontakt med NAV Bø.

Åpningstider

Mandag

10.00 - 14.30

Tirsdag

Stengt

Onsdag

10.00 - 14.30

Torsdag

10.00 - 14.30

Fredag

10.00 - 14.30

Lørdag

Stengt

Søndag

Stengt

Telefontid er fra 08.00–15.30

Adresse

Vår adresse:

Bøheimen 2

Telefon:
Nettside: