Etter mange års erfaring innenfor bank, offentlig forvaltning/bedriftsrådgiving og styrearbeid, er jeg nå klar for nye oppdrag, med tjenesteområder som omfatter:

  • Bedriftsrådgivning
  • Prosjektutarbeidelse og gjennomføring
  • Styrearbeid
  • Utredningsarbeid og prosjektarbeid for offentlig forvaltning
  • Sertifisering Miljøfyrtårnbedrift
  • Økonomiplanlegging og gjeldsforhandling

Adresse

Vår adresse:

Postboks 64, 8469 Bø i Vesterålen

Telefon:
Kontakt