fullsizeoutput_11a5

Sankthansfest (Foto: Bjørnar Hansen)

Haugen bygdelag holder til på Haugen bygdehus. Foreningen er hyppig arrangør av stadig flere typer arrangementer i løpet av året. Mange av disse er faste; loppemarked, høstmesse, lørdagskafeer, 17.mai-kafè, St.Hans-feiring og sommer-marked. I tillegg arrangerer de innimellom discotek for psykisk utviklingshemmede.

Bygdehuset kan leies til feiringer og sammenkomster, både av medlemmer og andre.

Haugen Bygdelag har en hjertestarte på huset, noen av bygdelagets medlemmer har blitt kurset.

Postadresse:
Haugen Bygdelag
v/Kåre Andreas Fjukmoen
Øver-Sund 10
8475 Straumsjøen

Styrets sammensetning:

Leder:                  Kåre Andreas Fjukmoen
Nestleder:           Elin Nilsen
Sekretær:            Marianne Kokvik
Kasserer:             Einar Ingebrigtsen
Medlem:              Hugo Pedersen
Vara:                    Aksel Skoglund
Vara:                   Mariann Skoglund

Kontakt