Du får hjelp til endring gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Frisklivssentralen er for deg mellom 18 og 70 år. Du bør være i stand til å gå i 15-20 minutter. Lege, fysioterapeut, NAV eller annet helsepersonell kan henvise deg til frisklivssentralen, eller du kan ta kontakt selv.

En periode hos frisklivssentralen varer i tre måneder. Egenandel er 300 kr.

Vi tilbyr blant annet:

  • Frisklivssamtale med kartlegging av muligheter, mål og motivasjon
  • Hjelp til å komme i gang med andre treningsaktiviteter
  • Kostholdskurs
  • Kostregistrering og individuell veiledning

Kontaktperson:
Diabetessykepleier Susanne Skog-Leite 

Kontakt