Egil Kristoffersen & Sønner AS er et familieeid selskap som produserer laks i to kommuner i Nordland; Meløy og Bø. I tillegg til oppdrettsaktiviteten driver vi eget slakteri i Jennskaret. Her ligger også ventemerd- og kaianlegg, landbase for lokalitetene i Malnesfjorden, notbøteri, lager, verksted og kontorer.

I Meløy har vi 13 ansatte som driver landbasert smoltproduksjon hos Nordland Akva AS. Anlegget der kan produsere inntil 6 millioner smolt og er de siste årene vesentlig oppgradert med resirkuleringsteknologi og avløpsrensing. I Bø sysselsatte vi til sammen 54 personer i 2018, og produserte 4400 tonn sløyd laks.

– Egil Kristoffersen & Sønner – from Lunde Images AS on Vimeo

Vi har seks konsesjoner for oppdrett av laks på til sammen 4680 tonn maksimalt tillatt biomasse (dette er maksimalt tillatt biomasse som til sammen kan stå i våre anlegg til enhver tid). Kontroll med egen smoltproduksjon gir oss mulighet til å tilpasse størrelsen på smolten som skal settes i matfiskanleggene, og de siste årene har vi stadig kunne sette ut større smolt. Stor smolt gir kortere produksjonstid i sjøen, og er et viktig tiltak for å redusere belastning på lokalitetene samt redusere tiden hvor laks kan være utsatt for lakselus.

Røkt og fersk laks

Vi produserer i hovedsak sløyd laks. Laksen leveres kunden enten fersk iset i isoporkasser, eller singelfryst i pappkasser.

Laksen sendes på lastebil, tog, båt eller fly til hele verden. Europa er det største markedet, men laks fra Bø i Vesterålen selges også til både Asia og Australia.

Ved siden av produksjonen av fersk sløyd laks, har vi en liten og helt spesiell produksjon av røkt laks i Jennskaret i Bø.

Den røkte laksen er håndlaget etter ekte «gammeldags» oppskrift. Råstoffet er utelukkende vår egen laks fra en av lokalitetene i Bø. Laksen fileteres for hånd, hvorpå den sukkersaltes og tørkes før den røykes og til slutt tørkes enda litt til. Laksen vakuumpakkes som hele sider eller mindre porsjonspakninger. Siden laksen er helt fersk har vi ikke fjernet pinnebeinene før røyking.

Vanligvis får du kjøpe fersk og røkt laks om du kommer innom kontorene våre i Jennskaret. Det kan være lurt å ringe før du kjører utover, siden det er stor etterspørsel og veldig begrenset produksjon av røkt laks. Du når oss på 76 11 46 40.

Denne småskala produksjonen av røkt laks er godkjent som lokalmat, og vi har tillatelse til å selge produktene lokalt i Bø kommune.

Våre lokaliteter

Alle våre lokaliteter for havbruk er plassert i naturskjønne Bø, og vi har mange naboer, både fastboende og hyttefolk, tett opptil flere av våre anlegg.

Det er viktig for oss å ha en god dialog med naboer, slik at vi kan få tidlig tilbakemelding om noen opplever å bli plaget av vår tilstedeværelse. Ta gjerne kontakt med Eva, Jørn eller Susanne på telefon 76 11 46 40 dersom du har slike tilbakemeldinger!

Med en god og åpen dialog kan vi håndtere tilbakemeldingene raskt og bli enda bedre slik at vi kan fortsette å drive næringsvirksomhet, produsere mat og skape arbeidsplasser i Bø – uten å gjøre det på bekostning av våre naboer.

Havbruksanleggene våre er fordelt på fire generasjonsområder; Malnesfjorden, Møklandsfjorden, Guvåg/ytre Eidsfjorden og Gaukværøya. Driften rulleres mellom disse områdene og lokaliteter tas ut av drift etter bruk og brakklegges i en periode før det igjen settes ut fisk på nytt. Dette gjøres av hensyn til fiskehelse og miljø og koordineres med driften hos nærliggende naboanlegg (andre havbruksselskap).

Vi har til sammen 9 godkjente lokaliteter fordelt på de fire produksjonsområdene. Hvert produksjonsområde driftes fra egen landbase. Siden driften rullerer mellom lokaliteter og produksjonsområder vil også aktivitetsnivået på de ulike landbasene variere. Vanligvis er 3 til 5 lokaliteter i drift samtidig.

Besøk hjemmesiden eller Facebook-siden for mer informasjon om oss!

Åpningstider

Mandag

8:00-15:00

Tirsdag

8:00-15:00

Onsdag

8:00-15:00

Torsdag

8:00-15:00

Fredag

8:00-15:00

Lørdag

Stengt

Søndag

Stengt

Ring gjerne før du kjører utover, så pakker vi klar fersk eller røkt laks til du kommer.