Bø og Malnes menighet ledes av Bø og Malnes menighetsråd. Det er 6 ansatte i menigheten som jobber på hvert sitt felt; sokneprest og vikarprest, kirketjener, organist, diakon, barne- og ungdomsarbeider og kirkeverge. Se vår nettside for kontaktinformasjon.

I menigheten er det blant annet gudstjenester, dåp, vigsel, begravelse, konfirmasjonsundervisning, barneklubber, babysang, konserter, salmekvelder og ulike arrangementer på Bøheimen.

Ta gjerne kontakt dersom du savner noe eller ønsker å bidra med noe!

Vi har nettside: http://www.boe.kirken.no/

Bø og Malnes menighet har også Facebookside, søk oss gjerne opp, og lik siden vår!

 

Fotografi av orgelfasaden i Malnes kirke
MUSIKK

Ansvarlig er vår organist Olga Anita Seljeseth.
Mange spennende konserter er planlagt i tiden fremover.

 

BARNEKLUBBENE I BØ

Eidet barneklubb: Annen hver onsdag på Eidet skole fra 17.30 – 19.00.

Ta med kveldsmat, så serverer vi saft, melk og kakao. Klubben er en del av Bø og Malnes menighet, og i tillegg registrert i Norsk Søndagsskoleforbund. Barneklubben er gratis. Vi opererer med et frivillig medlemskap. Fra 2010 har staten satt krav om at medlemskontingenten må være på minimum kr. 50,-pr. år, for å få statstilskudd.

Barneklubbene har tidligere bestemt seg for å ha et fadderbarn fra India. Dette barnet vil vi fortsette å støtte. Beløpet er som nevnt tidligere kr. 175,- i måneden. Dette er et samarbeid mellom Bø- og Eidet barneklubb. For å samle inn penger til dette, har vi utlodning på juleavslutningen og ei innsamlingsbøsse/frivillige utlodninger på barneklubben. Resten av beløpet blir dekket av den frivillige medlemskontingenten. Søk gjerne opp facebookgruppa; Eidet barneklubb for mer info.

 

Bø barneklubb: Annen hver torsdag på Bø menighetshus fra 17.30 – 19.00.

Ta med kveldsmat, så serverer vi saft, melk og kakao. Klubben er en del av Bø og Malnes menighet, og i tillegg registrert i Normisjon. Barneklubben er gratis. Vi opererer med et frivillig medlemskap. Fra 2010 har staten satt krav om at medlemskontingenten må være på minimum kr. 50,-pr. år, for å få statstilskudd.

Barneklubbene har tidligere bestemt seg for å ha et fadderbarn fra India. Dette barnet vil vi fortsette å støtte. Beløpet er som nevnt tidligere kr. 175,- i måneden. Dette er et samarbeid mellom Bø- og Eidet barneklubb. For å samle inn penger til dette, har vi utlodning på juleavslutningen og ei innsamlingsbøsse/frivillige utlodninger på barneklubben. Resten av beløpet blir dekket av den frivillige medlemskontingenten. Søk gjerne opp facebookgruppa; Bø barneklubb for mer info.

Se vår nettside for oppdaterte terminlister.

Jan Åge Strangstad
Barneklubbleder
E-post: jan.age.strangstad@boe.kommune.no
Tlf: 761 14 353 (j)
Tlf: 911 99 030
Tlf: 761 35 790 (p)

 

Konfirmanter:

Soknepresten er ansvarlig for konfirmasjonsundervisningen. De ansatte i staben er noe med på undervisningen. Her kan du finne lenke til «Konfirmanthåndboken» som inneholder informasjon til konfirmant og foresatte. I håndboken finner du også oversikt over undervisning og gudstjenester som konfirmantene skal delta på.

På vår nettside kan du ta en titt i og laste ned Konfirmanthåndboken.

DIAKONI

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, kirkens hender og føtter. Babysang, aktiviteter på Bøheimen (lesestund, salmestund) og Åpen-dør-kafé.
Kontaktperson: Diakoniarbeider Inga Eide Bendiksen.

 

MENIGHETEN
bo_kirke

Kirkene

Bø kirke, slik vi kjenner den i dag, er en korskirke bygd av tømmer i 1824.
Den ligger vakkert til på sørspissen av Langøya og Bø kommune med utsikt
mot Hadseløya og Lofotfjellene. Du finner mer informasjon om Bø kirke på www.kirkesok.no.

Den eldste beskrivelsen av Malnes kirke finner vi i et gammelt dokument fra 1589.

malnes-kirke-b-i-vesterlen-nordland_4052976924_o.jpg_large
På grunn av forfall ble Malnes kirke i 1829 revet og flyttet fra Malnes (Hovden) til Eidet.
På Eidet ble kirken bygd av tømmer, men uten tårn. Den gamle Malnes kirke var privateid, men på midten av 1880-årene ble kirken kjøpt av Malnes sokn.
Du finner mer informasjon om Malnes kirke på www.kirkesok.no.Betel på Straume brukes flere ganger i året til gudstjenester.

Du finner også kirkene ved søk på Facebook.

Fotografi av Betel på Straume

Betel er et bedehuskapell som ligger på Straume. Betel drives av Betel-foreningen ved leder Randi Klaussen. Den norske kirke har hvert år noen gudstjenester og andre arrangementer på Betel.

Fotografi av Bø Menighetshus

Bø menighetshus på Vinje brukes blant annet til babysang, barneklubb,
møter i Menighetsklubben og Åpen-dør-kafé.
Huset kan også leies til private arrangementer.

Fotografi av Malnes menighetshus

Malnes menighetshus på Eidet brukes til aktiviteter i menigheten
og kan også leies til private arrangementer.

Menighetsrådet

Menighetsrådets leder er Inger Johanne Iversen.

Menighetsrådet har 3 utvalg under seg: Gudstjenesteutvalget, Trosopplæringsutvalget og Diakoniutvalget.