Velkommen til Bø Frivilligsentral

  • Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?
  • Vil du treffe nye mennesker?
  • Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.

Frivilligsentralen er en koordinator og samarbeidspartner for nye tiltak i Bø.

Frivilligsentralen er et sted hvor gleden av å bidra er den betalingen du får.

Bø frivilligsentral i Vesterålen sine siste innlegg på Facebook

Bø frivilligsentral i Vesterålen

10.07.19

Bø frivilligsentral i Vesterålen har delt en lenke.

Bø frivilligsentral i Vesterålen

08.07.19

Bø frivilligsentral i Vesterålen har delt en lenke.

Bø frivilligsentral i Vesterålen

03.07.19

Bø frivilligsentral i Vesterålen har delt en lenke.

Kontakt

Tjenester

Frivillighet

Omsorg

Møteplass