16. desember 2018
11:00

Søndag 16. desember kl. 11.00 Tredje søndag i advent. Adventsgudstjeneste på Betel med Bø musikkforening.

Billetter
Billettpris
NOK 0

Arrangeres av

Bø og Malnes menighet

Bø og Malnes menighet ledes av Bø og Malnes menighetsråd. Det er 6 ansatte i menigheten som jobber på hvert sitt felt; sokneprest og vikarprest, kirketjener, organist, diakon, barne-…