26. mars 2019
18:00

Sted

Egil Kristoffersen og Sønner AS

Styret innkaller herved til årsmøte i Bø Næringsforening.

Årsmøtet avholdes tirsdag 26. mars kl. 18.00 i lokaler til Egil Kristoffersen & Sønner As i Jennskaret.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Konstituering.
3. Styrets årsberetning 2017
4. Regnskap for 2017
5. Status Bø Næringsforening, drøfting
• Eventuelle tiltak
• Eventuell vedtektsendring
• Eventuell kontingentendring
6. Fastsettelse av kontingent
7. Valg
8. Eventuelle innkommende saker
Alle medlemmer har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet. For bruk av stemmerett gjelder

Vedtektens $ 3.2: Hvert medlem har en stemme på årsmøtet. Hvert medlem har anledning til å stille på årsmøtet med stedfortreder. Ingen fremmøtte på årsmøtet kan representere mer enn ett medlem.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Billetter
Billettpris
NOK 0

Arrangeres av

Bø Næringsforening

Bø Næringsforening, BNF er en bransjemessig uavhengig interesseorganisasjon for fremming av næringsutvikling i Bø. Vi skal fremme samarbeid og kommunikasjon…
Telefon: