9. desember 2018
17:00

Sted

Malnes kirke

Søndag 9. desember kl. 17.00 Andre søndag i advent. Lysmesse med konfirmantene

Lysmesse

Mandag 24. desember, julaften, gudstjeneste kl. 15.00.

Tirsdag 25. desember, første juledag, gudstjeneste kl. 12.00.

 

Billetter
Billettpris
NOK 0

3 Planlagte datoer

Arrangeres av

Bø og Malnes menighet

Bø og Malnes menighet ledes av Bø og Malnes menighetsråd. Det er 6 ansatte i menigheten som jobber på hvert sitt felt; sokneprest og vikarprest, kirketjener, organist, diakon, barne-…