27. november 2019
18:00

Det er ikke alltid du vet hva som foregår i huset til naboen din, søsteren din, dine gode venn eller kollega.I følge studier er vold i nære relasjoner en så stor trussel mot folkehelsen at den kan sidestilles med hiv/aids og kreft. Det anslås at det er mellom 75.000 og 150.000 personer utsettes for vold i nære relasjoner i året. Dette er bare i Norge. Hver 4 kvinne og mer enn hver 5 mann opplever at kjæreste har utøvd fysisk makt mot dem. Og at hver 10 kvinne og mer enn 2% av alle menn har opplevd voldsomme overgrep av sine partnere. Voldsomme overgrep kan være at de har blitt truet/brukt kniv på, partneren har tatt kvelertak på dem, de får hode banket mot en gjenstand/vegg/gulvet, eller blir kastet ned trappen.

Statistikken blir ikke bedre, for det stopper ikke alltid med slag og spark som etterlater seg blåmerker, brukne ben og alvorlige traumer som ofrene kanskje aldri blir kvitt. De dør også. I 2006 der 30 drap ble begått, var 10 av disse kvinner som ble drept av partneren sin. Mellom 2000 og 2007 ble 74 kvinner drep av ektefelle, samboer eller tidligere partner. 74!

Merk deg datoen 27 november. Denne dagen bør du få med deg årets viktigste foredrag i Bø. Vi får besøk av Anne Wiik og Ann-Kristin Blomvik som daglig jobber med disse voldsofferene ved Vesterålen krisesenter. Med et foredrag om vold i nære relasjoner, ønsker vi å gi alle økt kompetanse og forståelse for dette området. For å forebygge gjentatt vold, og kanskje føre til at personer som blir mishandlet kan få hjelp på et tidligere tidspunkt. Vi håper også å dele kunnskap om hvordan å håndtere situasjoner av venner, familie eller andre utenforstående. Hvordan kan du hjelpe til på best mulig måte hvis du får vite om noen du er glad i blir utsatt for noe slikt. Hvordan kan du være til hjelp?

Vi oppfordrer spesielt deg som jobber innen helse og med barn og unge og politikere til å få med deg dette foredraget. Men det er like aktuelt for absolutt alle! Dette er noe alle bør få økt forståelse for.

Arrangør: Bø Arbeiderparti og Vesterålen Krisesenter

Billetter
Billettpris
NOK 0